دکترحجت: سازمان میراث فرهنگی با تمام توان از تخریب و نابودی آثار تاریخی جلوگیری خواهد کرد
قائم مقام و معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور از توافق با ستاد اجرایی فرمان ۸ ماده ای حضرت امام(ره) برای حفاظت از ارزش فرهنگی آثار تاریخی در اختیار ستاد خبر داد و گفت: بر اساس توافق با ستاد اجرایی فرمان ۸ ماده ای حضرت امام(ره) تغییر مالکیت بخش مادی آثار در اختیار ستاد به غیر یا بخش خصوصی مانعی ندارد، اما سازمان میراث فرهنگی با تمام توان از ارزش فرهنگی این آثار و موضوع جلوگیری از تخریب و نابودی اثر دفاع خواهد کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،مهدی حجت با اشاره به اظهار علاقمندی ستاد اجرایی فرمان ۸ ماده ای حضرت امام(ره) برای کمک به سازمان در کیفیت نگهداری این آثار اظهار داشت: ما به آنها قول دادیم که به بهترین وجه از آثار مراقبت کنیم.در مورد بناها نیاز داریم تا فهرستی از مجموعه بناهای تاریخی در اختیار ستاد فراهم کنیم و هیاتی را تشکیل دهیم تا در زمینه‌ کیفیت نگهداری و حفاظت از بناها، این ستاد را راهنمایی کند.
وی تاکید کرد: در این نشست پیشنهاد شد آثاری که نگهداری از آن‌ها برای ستاد با مشکل مواجه است به منظور بهره‌برداری بهتربه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، موزه‌ها و حتی مراکزی که توان نگهداری از آن‌ها را دارند، منتقل شوند. او ابراز امیدواری کرد: کمیته‌ مشترک میان سازمان میراث فرهنگی و ستاد اجرائی فرمان ۸ ماده ای حضرت امام(ره) هرچه سریع‌تر فهرست این آثار تاریخی را فراهم کند تا ما با خاطری جمع از آن‌ها حفاظت کنیم. او گفت:تمایل عمومی ستاد فرمان امام (ره) بهره‌برداری کامل فرهنگی از آثاری است که در اختیار آن‌ها قرار دارد. آن‌ها تعداد زیادی کتاب تاریخی دارند که ما می‌توانیم وظیفه‌ نگهداری از آن‌ها را برعهده بگیریم.
او اظهار داشت:ممکن است آن‌ها برخی از آثارشان را به‌صورت هبه در اختیار موزه‌ها و حتی به نیابت از خود ستاد، در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهند تا با دادن کاربری مناسب بتوان از آن‌ها حفاظت کرد. حجت درباره‌ وضعیت انتقال مالکیت مادی آثاری که در تملک ستاد اجرائی فرمان ۸ ماده ای حضرت امام(ره) است توضیح داد: این آثار را در اختیار همه قرار نمی دهیم و این موضوع در نظر گرفته می شود که متقاضیان چه کسانی هستند و این آثار را برای چه می خواهند.در این راستا سازمان آمادگی دارد تا مشتریان مناسب فرهنگی برای بهره برداری های فرهنگی از این آثار معرفی کند. وی همچنین در خصوص خانه پیرنیا گفت: به نظر من بهترین کاری که می شود برای خانه پیرنیا ، دبیرستان ژاندراک و نیز ملک مهدوی انجام داد این است که با برداشتن یکی دو بنای اطراف این مجموعه، آن را تبدیل به یک محیط فرهنگی بسیار زیبا کنیم که مانند جواهر در آن نقطه از شهر بدرخشد.
وی خاطر نشان کرد: البته در خصوص خانه پیرنیا نیز قصد داریم یک کمیته مشترک تشکیل دهیم و در این خصوص مسائل را بیشتر بررسی کنیم.
وی خاطر نشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) اصراری برای دریافت پول در این خصوص از سازمان میراث فرهنگی ندارد و بیشتر ارزش فرهنگی کار برایش اهمیت دارد.
وی همچنین در ادامه به وجود هزاران اثر تاریخی، تپه و محوطه و نیز بناهای فرهنگی و تاریخی در کشور اشاره کرد و افزود: ضرورتی نداردکه دولت برای حفظ، نگهداری و مرمت این بناها و آثار تمامی آن ها را خریداری کند و مالک آن ها شود بلکه دولت به نمایندگی از مردم وظیفه نگهداری از این آثار تاریخی را دارد و باید با مشارکت مردم از این آثار و بناها نگهداری کند.
حجت همچنین در خصوص ساختمان ظهیر الاسلام گفت: با تعمیر و مرمت این بنای تاریخی ارزشمند می‌توان به جاری تبدیل این ساختمان به یک پارکینگ آن را به یک ساختمان ارزشمند برای انجام برخی فعالیت های مرتبط با سازمان تامین اجتماعی تبدیل کرد.

نسخه مناسب چاپ