امروز در تاریخ
جنگ هرمزدگان و روی کار آمدن دودمان ساسانیان

پاره ای از مورخان، یازدهم سپتامبر سال ۲۲۶ میلادی را سالروز جنگ هرمزدگان ذکر کرده اند و از آن به نام جنگ داخلی ایرانیان نام برده اند. در این جنگ اردشیر پاپکان حاکم پارس بر اردوان پنجم شاه اشکانی غلبه کرد که با کشته شدن وی حکومت ۴۷۶ ساله اشکانیان پایان یافت. اردشیر برغم علاقه ای که به کرمان داشت و پیش بینی می شد که این شهر را مرکز حکومت خود قرار دهد، پایتخت را از تیسفون (کنار دجله و ۳۵ کیلومتری جنوب بغداد امروز) منتقل نکرد. ساسانیان در طول حکومت چهار قرنی خود مانع از ورود نژاد نیمه زرد از آسیای مرکزی به قلمرو ایران در “فرارود” شدند به علاوه، امکان ندادند که حکومت روم در آسیا پیشروی کند. آئین زرتشت را دین رسمی ایرانیان قرار دادند و رومیان را وادار کردند که پیروان آن را در قلمرو خود مخصوصا در بالکان تحمل کنند. ساسانیان که اردشیر سر سلسله آناناست پایه گذار یک ناسیونالیسم افراطی در ایران بوده اند.

دولت ساسانیان ایران که علاقه مند به متحد کردن اقوام ایرانی ساکن در شرق کشور در زیر یک پرچم بود شماری از اصیل زادگان پارس را به همراه افراد خانواده با سپاهی روانه آن سوی رود سند کرد و به نوشته «رای زاده دونیچند بالی« در کتاب خود »تاریخ گاکهر تالیف سال ۱۷۲۵»، این ساسانیان در قسمتی از پنجاب امروز که به راولپندی ختم می شود استقرار یافتند و نام خانوادگی «کیانی» و «کی» بر خود نهادند که در آن زمان عنوان بزرگی بود و تنها شاهزادگان پارس می توانستند بر خود بگذارند.

کشف سازمان نظامی حزب توده

۲۰ شهریور ۱۳۳۳فرمانداری نظامی تهران اعلام کرد که سازمان نظامی حزب توده ایران را کشف کرده، اعضای آن در ارتش، ژاندارمری و شهربانی شناخته شده اند و دستگیری آنان ادامه دارد. فرمانداری نظامی به دلیل ادامه بازپرسی از دستگیر شدگان که اشاره کرده بود ده ها نفرند توضیح بیشتری در این باره نداد. کشف این سازمان یک سال و چند روز پس از کودتای ۲۸ امرداد ۱۳۳۲ صورت گرفت .

www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ