انتخاب یک ایرانی به عنوان رئیس کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا
 

دکتر فاطمه رخشانی، عضو هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک ایران به عنوان رئیس کمیته ورزش زنان، انتخاب شد.
در نخستین نشست کمیته ورزش زنان کمیته پارالمپیک آسیا که در شهر تاشکند ازبکستان با حضور نمایندگان کشورهای امارات، کره جنوبی، پاکستان و ایران برگزار شد، دکتر فاطمه رخشانی که به تازگی موفق شده بود به عضویت کمیته ورزش زنان پارالمپیک آسیا درآید، به اتفاق آرا به عنوان رئیس این کمیته انتخاب شد.
رخشانی، اکنون به عنوان عضو هیات رئیسه و اجرایی کمیته ملی پارالمپیک ایران در امر ورزش افراد دارای معلولیت، فعالیت دارد و در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عهده دار سمت معاونت بهداشت است.

نسخه مناسب چاپ