راهکار خصوصی‌سازی در صنعت حمل و نقل
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از راه‌حل‌های کاهش عامل انسانی برای افزایش ایمنی جاده‌ها بحث کنترل الکترونیک جاده‌ها و استفاده از دوبین‌ است، گفت:‌ درباره سیاست‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی باید تجدیدنظر شود.
عباس آخوندی در مراسم نشست تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل راه، ساختمان و مسکن افزود:‌ باید در صنعت حمل‌ونقل تدبیر زیادی صورت گیرد، چرا که یکی از راه‌حل‌های کاهش عامل انسانی برای افزایش ایمنی جاده بحث کنترل الکترونیک جاده‌ها و استفاده از دوربین‌ است.
وی افزود: در جهت مدیریت راه‌ها ضعیف هستیم، بنابراین یکی از پروژه‌‌هایی که می‌شود مطرح کرد، این است که وزارت راه و شهرسازی خریدار محصول از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: تلقی جامعه از صنعت حمل‌ونقل این است که این صنعت وابسته به دولت است، هرچند بحث خصوصی‌سازی در این صنعت مطرح شده است، اما باز هم قیمت‌گذاری در اختیار دولت است و از سوی دولت به صورت گسترده‌ای در این صنعت مداخله می‌شود.
آخوندی با بیان اینکه ظرفیت برای اصلاح و سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل زیاد است، گفت: باید عنصر اقتصاد را وارد نظام تصمیم‌گیری وزارت راه و شهرسازی کرد، چرا که عمده معیار تصمیم‌گیری‌ها در این وزارتخانه توجیه اجتماعی دارد، بنابراین توجیه اقتصادی را گسترش دهیم.
وی افزود: باید در سیاستگذاری در حمل‌ونقل ریلی را تجدیدنظر کنیم، تا صنعت حمل‌ونقل ریلی بتواند با صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای رقابت کند. بنابراین باید از حوزه عملیات حمل‌ونقل ریلی، راه و جاده‌ای خارج شد.
آخوندی افزود: سهم دولت باید در این حوزه به صفر برسد و به سمت رگولاتوری و وضع مقررات برسد و اساساً باید رگولاتوری را واگذار کنیم.
آخوندی گفت: باید اعتماد بین بخش خصوصی و دولت را هموار کنیم، بنابراین در بخش وضع مقررات هم می‌توان به بخش خصوصی داد و حوزه رگولاتوری و مالکیت شبکه ریلی و جاده فرودگاه را به بخش خصوصی منتقل کرد.

نسخه مناسب چاپ