سازوکار جدید اجرای معاملات سهام عدالت
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به دو سازوکار جدید در روند معاملاتی سهام عدالت گفت: مزایا و معایب دو طرح صندوق‌های قابل معامله ETFعدالت و سهام عدالت(طرح فعلی) مطرح شده است.
امیر هامونی در حاشیه نشست تأمین مالی در پروژه‌های حمل و نقل، راه، ساختمان و مسکن در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه دو طرح ETFعدالت و سهام عدالت (طرح فعلی)‌ مطرح شده است، اظهار داشت: مزایا و معایب هر یک از این طرح‌ها توسط فرابورس ایران به سازمان‌های مربوطه ارسال شده است.وی افزود: نحوه اجرایی شدن آن منوط به ارائه نظرات اصلاحی شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأ‌ت واگذاری و وزارت اقتصاد است.مدیر عامل شرکت فرابورس ایران تأکید کرد: از لحاظ فنی و عملیاتی فرابورس ایران به همراه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده‌گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه در حال آماده‌سازی سامانه معاملات و سامانه پس از معاملات جهت قابل معامله شدن سهام عدالت است.

نسخه مناسب چاپ