کتاب همسران
من را اینطور دوست بدار
 

خیلی وقت‌ها شکایت زوج‌ها از این است که همسرشان به اندازه کافی آنها را دوست ندارد.اما این که شما چقدر از طرف مقابل تان حس دوست داشتن می‌گیرید تا حدود زیادی بستگی به این دارد که چقدر با روش خودتان محبت ببینید. در بسیاری از موارد یکی از زوجین به شیوه و روشی محبت می‌کند که خودش دوست دارد به آن شیوه دریافت کند. مثلا خانمی انجام کارهای خانه را محبت می‌داند در حالی که همسرش نیازمند محبت کلامی او است و یا مردی بیشتر کار کردن را اقدامی محبت آمیز به همسرش می‌داند اما همسرش نیازمند گفت‌و‌گوی محبت آمیز است.
قدم اول برای رفع چنین مشکلی این است که راه دریافت محبت خود را مشخص کنید؛ یعنی به صراحت و بدون پرده به همسرتان بگویید که برای محبت به شما باید چه کاری انجام دهد و در مقابل خود شما هم روش ابراز محبتتان را با او سازگار کنید. اشتباه‌ترین فکر ممکن این است که بگویید «همسرم بدون اینکه من به او بگویم باید بداند که چطور به محبت نیاز دارم». شما دو آدم متفاوت با روحیات و تجربه‌های متفاوت هستید پس طبیعی است که همسر شما نتواند ذهن خوانی کند و نیت ضمنی و نیاز ناگفته تان را دریابد. به او درباره رفتار مطلوب با خودتان خط بدهید و منتظر دیدن نتایجش باشید.

code

نسخه مناسب چاپ