بهره‌برداری از مجتمع توانبخشی بندر دیر
بندر دیر ـ خبرنگار اطلاعات: مجتمع توانبخشی بهزیستی دیر به بهره‌برداری رسید.
این مجتمع با زیربنای ۲۰۰ مترمربع شامل چهار اتاق، سالن و مناسب‌سازی شده با اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از اعتبارات استانی به بهره‌برداری رسید.
۹۰۰ نفر در بخش توانبخشی و ۴۵۰ نفر در بخش امور اجتماعی از خدمات بهزیستی دیر برخوردار
هستند.

نسخه مناسب چاپ