راهنمای نجات از بیماری «زامبی»
نوشته: «مکس بروکس» - بخش هفدهم
 

انگیزه ـ چرا زامبی ها از زنده ها تغذیه می کنند؟ اگر ثابت شده است که گوشت انسان هیچ فایده غذایی ندارد، پس چرا غریزه زامبی ها را به سوی کشتن انسان ها سوق می دهد؟ دانش امروزی همراه حقایق تاریخی نشان داده اند که انسان های سالم تنها غذای لذیذ در منوی زامبی ها نیستند؟ تیم های نجاتی که به منطقه ای آلوده وارد شده اند همگی تصدیق کرده اند که ذره ای زندگی در زامبی ها وجود ندارد. هر موجود زنده ای، بدون این که اندازه جثه یا گونه آن اهمیت داشته باشد شکار یک زامبی در حال حمله خواهد شد. با این حال گوشت انسان همیشه بر دیگر موجودات زنده برتری دارد. در یک آزمایش روی یک زامبی اسیر شده دو قطعه گوشت شبیه به هم، یکی متعلق به انسان و دیگری متعلق به حیوان، داده شد و زامبی گوشت انسان را انتخاب کرد. دلایل این حرکات هنوز ناشناخته اند. چیزی که بی هیچ شک و شبه ای می توان توسط آن تایید کرد این است که غریزه ناشی از تحریک ویروس سولانیوم، زامبی ها را وادار به کشتن و از هم دریدن هر موجود زنده ای که در سر راهشان قرار می گیرد می کند. در این امر هیچ استثنایی وجود ندارد.

نابود کردن زامبی هاـ از بین بردن یک زامبی ممکن است آسان به نظر بیاید، ولی این کار بسیار سخت است. همان طور که خواندیم، زامبی ها به هیچ یک از عملکردهای فیزیولوژیکی که انسان ها برای بقا به آنها نیاز دارند وابسته نیستند. از کار افتادگی یا آسیب دیدگی شدید سیستم های گردش خون، تنفسی یا گوارشی هیچ مانعی در عملکرد مردگان متحرک ایجاد

نمی کند؛ چرا که این کارکردها دیگر با مغز در ارتباط نیستند. برای کشتن یک انسان به سادگی می توان هزاران روش به کار برد، ولی کشتن زامبی ها فقط یک راه دارد. باید مغز آنها را با هر وسیله ممکن متلاشی کرد.

ترجمه: فرزانه پورمظاهری

پانوشت

تمامی فیلم ها، داستان ها و کُمیک های با ژانر علمی ـ تخیلی یا مهیج که در آن به فاجعه پایان دنیا بر اثر شیوع بیماری زامبی می پردازند از یک اصول خاص پیروی می کنند. این کتاب نیز یک منبع کامل و مهم به شمار می رود که در این زمینه قابل استفاده است و فیلمنامه های بسیاری بر اساس آن تنظیم می شود.

code

نسخه مناسب چاپ