باغ وحش خانگی
روح ماهی سیاه
نام علمی: Apteronotus Albifrons
 

از خانواده «چاقوماهیان»در رودخانه های استوایی آمریکای جنوبی یافت می شود. تمامی بدن این ماهی به جز دو خط سفید روی دم و یک نقطه سفید روی سر، کاملاً سیاه است. در طبیعت تا ۶۰ سانتیمتر رشد کند. در شب فعالیت می کند. امواج الکتریکی تولید می کند تا بتواند در شب شکار خود را شناسایی کند.سرعت زیاد و بینایی ضعیف دارد. اغلب پشت صخره ها و گیاهان کمین می کند. در آکواریوم های کوچک بیشتر اوقات به هم نوع خود حمله می کند. به خوردن ماهی های کوچک علاقه زیادی دارد. می توان آن را با ماهیان بزرگ تر نگهداری کرد. یکی از عادت های آنها شنا کردن موج وار، وارونه شنا کردن و عقب عقب حرکت کردن است. می تواند به همان خوبی که به جلو حرکت می کند به عقب نیز حرکت کند. خیلی زود یاد می گیرد که از دست انسان غذا بخورد. آکواریوم باید بزرگ و نیز مکان هایی برای مخفی شدن داشته باشد و از نور ملایم استفاده شود. ماهی آرام، گوشه گیر و ترسویی است. دمای قابل تحمل آن ۲۸-۲۲ درجه است.

code

نسخه مناسب چاپ