افزایش ۸/۲ درصدی زاد و ولد در ۵ ماه اول امسال
مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور از رشد ۲٫۸ درصدی ولادت در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ثبت احوال، علی‌اکبر محزون گفت: در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۲ تعداد ۶۰۴ هزارو ۴۷ واقعه ولادت به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۸ درصد افزایش داشته است .وی با بیان این که در هر ماه به طور متوسط تعداد ۱۲۰ هزارو ۸۰۹ واقعه ولادت به ثبت رسیده اظهار داشت: در هر شبانه روز به طور متوسط ۳۸۹۷ واقعه ولادت به ثبت رسیده است.
مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت افزود: در هر ساعت به طور متوسط تعداد ۱۶۲ واقعه ولادت به ثبت رسیده است.
محزون همچنین با بیان این که تعداد ولادت ثبت شده شهری در پنج ماهه اول سال جاری برابر با ۴۸۵ هزارو ۲۲۲ رویداد بوده گفت: تعداد ولادت روستایی در مدت مشابه هم برابر با ۱۱۸ هزارو ۸۲۵ رویداد بوده است .
مدیرکل دفتر آمار، اطلاعات جمعیتی و مهاجرت افزود: به طور متوسط در مقابل هر ولادت روستایی ، چهار ولادت شهری به ثبت رسیده است.
وی تعداد ثبت ولادت پسر در پنج ماهه اول سالجاری را ۳۱۰ هزارو ۸۴۶ مورد و تعداد ثبت ولادت دختر‌ در همین بازه زمانی را ۲۹۳ هزارو ۲۰۱ مورد اعلام کرد.
محزون تصریح کرد: نسبت جنسیتی حاصل از ثبت ولادت در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۲ برابر ۱۰۶ است که همین شاخص در مدت مشابه سال قبل ۱۰۵٫۹ بوده است (یعنی در مقابل هر ۱۰۰ واقعه ولادت ثبت شده دختر حدود ۱۰۶ واقعه ولادت پسر به ثبت رسیده است).

نسخه مناسب چاپ