کشف ۲کیلوگرم کوکائین از شکم ساختگی یک زن
کلمبیا: یک زن کانادایی اهل تورنتو در فرودگاه کلمبیا بدلیل قاچاق دو کیلوگرم کوکائین جاسازی شده در زیر شکم ساختگی خود باز داشت شد.
به گفته پلیس کلمبیا این زن ۲۸ ساله در فرودگاه «بوگوتا» پیش از سوار شدن بر هواپیما به جرم حمل دو کیلوگرم کوکائین دستگیر شد. ماموران در بازرسی بدنی از وی به شکم اوکه به طرز غیر معمولی سفت و سرد بود مشکوک شدند.‏به گفته پلیس فرودگاه، شکم ساختگی ‏ این زن از جنس لاتکس بود که با چسب به بدن خود چسبانده بود. او کوکائین را زیر لاتکس مخفی کرده بود.‏

نسخه مناسب چاپ