پایان واگذاری سهام عدالت در ۱۲ استان
واگذاری سهام عدالت در ۱۲ استان به پایان رسیده است و در این استان‌ها کارگران برگه‌های سهام خود را دریافت کرده‌اند و آماده این هستند تا سهامداری آنها نهایی شود.
غلامرضا بستان منش مدیر کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با تأکید براینکه با تکمیل این مرحله در مجموع ۵۰ میلیون نفر مشمول سهام عدالت می شوند و این طرح نهایی و کامل خواهد شد، گفت: توزیع سهام عدالت کارگران ساختمانی از شهریور پارسال آغاز شده است و حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کارگران فصلی برآورد شده اند که پس از پایش اطلاعات و بررسی و همپوشانی بخشی از کارگران ، دو میلیون و۴۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی برای دریافت سهام عدالت شناسایی شدند.
بستان منش با تاکید بر اینکه تا کنون ۱۲ استان این فرم‌ها را تکمیل و به سازمان خصوصی سازی ارسال کرده‌اند افزود: همه فرمهای سهام عدالت کارگران در ۳۱ استان توزیع شده است و تاکنون ۱۲ استان این فرمها را پس از تکمیل شدن به سازمان خصوصی سازی فرستاده اند. با پایان این مرحله از توزیع سهام عدالت و همچنین نتایج ۱۸ مرحله گذشته ، طرح واگذاری سهام عدالت هم به مرحله اتمام می رسد.
مدیر کل امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بقیه استان‌ها در مرحله راستی آزمایی هستند تا مشخص شود آمار ارائه شده برای دریافت سهام درست است یا خیر.
به گزارش تسنیم، از سال ۸۵ تاکنون ۴۱ میلیون و ۹۲۰ هزار نفر مشمول دریافت سهام عدالت شدند که با تکمیل کارگران ساختمانی (حدود ۸ میلیون نفر با اعضای خانواده ها) به ۵۰ میلیون نفر می رسد و حدود ۶۵ درصد از جمعیت کشور مشمول نهایی دریافت سهام عدالت می شوند.

نسخه مناسب چاپ