موجودی صندوق توسعه ملی به ۶۱ میلیارد دلار خواهد رسید
منابع صندوق توسعه ملی به ۶۱ میلیارد دلار تا پایان سال جاری در بدبینانه ترین حالت ممکن خواهد رسید و در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده است.
به گزارش مهر، سیدقاسم حسینی قائم مقام صندوق توسعه ملی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی از سال ۸۹ تاکنون حدودا ۵۳ میلیارد دلار گزارش شده است، گفت: از این رقم حدود ۳۴ میلیارد و ۷۲۰ میلیون دلار در قالب ۲۴ فقره قرارداد با ۱۸ بانک خصوصی و دولتی منعقد شده است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی اظهار داشت: از این مبلغ ۲۱ میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار برای ۳۲۷ طرح مصوب شده و امیدواریم مشکلی در گشایش خطوط اعتباری نداشته باشند و تسهیلات ما تبدیل به تجهیزات شده و وارد کشور و عرصه تولید شود.
حسینی ادامه داد: رقم اختصاص یافته به طرح ها عدد قابل قبولی است، چون همه این منابع به طرح های تولیدی تزریق می شود، البته طرح های خدماتی مثل خرید هواپیما هم داریم که رقم آن حدود ۴۰۰ میلیون دلار است.
وی خاطر نشان کرد: ۹۸ درصد قرارداد ما طرح های تولیدی و زیربنایی است و در همین رابطه با بخش ریالی صندوق تا پایان تیر ماه امسال مبلغی حدود ۸۲ هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال برای ۱۰۴ هزار و ۱۱۴ طرح پرداخت شده که حدود ۱۰۰ هزار طرح از نوع کشاورزی است. از این مبلغ ۷۴ هزار میلیارد ریال به ۹۵ هزار طرح پرداخت شده است.
قائم مقام صندوق توسعه ملی با اعلام اینکه در پایان سال گذشته منابع صندوق ۴۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود، افزود: طی سه چهار ماه اخیر دو سه میلیارد دلار دیگر نیز به این موجودی افزوده شده و به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است.
حسینی پیش بینی کرد که تا پایان امسال براساس میزان فروش نفت و درصدی که به این صندوق تعلق می گیرد، ۷ تا ۸ میلیارد دلار دیگر نیز به موجودی فعلی صندوق توسعه ملی افزوده شده و منابع صندوق به ۶۱ میلیارد دلار برسد.
وی تاکید کرد: این میزان بدبینانه ترین برآورد است. حال اگر وضع فروش نفت بهتر از رقم پیش‌بینی شده باشد، ورودی صندوق نیز بیش از این میزان خواهد بود.

نسخه مناسب چاپ