افزایش ۲۵ درصدی درآمد اختصاصی صندوق رفاه وزارت بهداشت
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان خبر داد.
دکتر فرهاد جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اولویت‌بندی اعطای وام‌ شهریه، اظهارداشت: در درجه اول به دانشجویان دوره شبانه متقاضی دریافت وام‌ شهریه، وام پرداخت می‌شود و بعد از آن اولویت‌بندی خاصی نداریم و دانشجویان روزانه و واحدهای بین‌الملل از وام شهریه بهره مند می‌شوند .وی گفت: درآمدهای اختصاصی را صندوق از فعالیت‌های سرمایه گذاری و فعالیت‌هایی که در حوزه بازپرداخت اقساط صورت می‌گیرد به دست می‌آورد، ضمن اینکه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در حوزه‌های گردشگری و تجارت الکترونیک نیز فعالیت‌های بسیار مناسبی دارد.

نسخه مناسب چاپ