توصیه‌های عاشقانه
سکوت کنید و بگذرید
 

رفتارهای بد اطرافیان، به ویژه خانواده همسر می تواند باعث اختلاف های زناشویی شود. وقتی به دیدن اقوام رفته اید و از یکی کم محلی می بینید، یا کسی از اقوام همسرتان حرف سنگینی به شما می زند یا شوخی نابجایی می کند، شاید تصمیم بگیرید موضوع را با همسرتان در میان بگذارید، یا از او حساب پس بگیرید.

اما واقعیت این است که همسر شما آخرین کسی است که باید درباره این ماجرا احساس مسئولیت کند. تفاوت‌های رفتاری، گفتاری و منشی به اصالت خانوادگی، موقعیت اجتماعی و فرهنگی آدم ها برمی گردد.

اگر با طرف مقابلتان تفاوتی اساسی در این زمینه ها دارید، نباید واکنش خود را به همسرتان نشان دهید. با بزرگ منشی از کنار موضوع بگذرید یا میان خودتان حل و فصلش کنید.

اما نه به صورت گلایه، نه به صورت درددل به همسرتان منتقل نکنید. واقعیت این است که خیلی حرف ها را باید نشنیده گرفت و از کنارشان رد شد. توجه کردن به برخی حرف ها و رفتارها، نه تنها باعث ایجاد تنش برای شما می شود، بلکه می تواند روی رابطه شما با همسرتان هم سایه بیندازد.

code

نسخه مناسب چاپ