تامین اعتبار «طرح کاوش فوشنجان» نیشابور
* فرماندار نیشابور گفت: مبلغ چهار میلیاردریال برای طرح کاوش در منطقه تاریخی فوشنجان تأمین شده است. مهندس غلامحسین مظفری با اشاره به اینکه این پروژه به مبالغ بیشتر از این نیاز دارد و این مبلغ جوابگو نیست، افزود: هیچ دلیلی وجود ندارد که این طرح با کندی پیش برود.

وی گفت: ما باید در جهتی حرکت کنیم که به جای تخریب اماکن تاریخی شهرستان به سمت بهره‌برداری آنها توسط بخش خصوصی برویم.

او با بیان این که دفتر مقام معظم‌رهبری درباره طرح کاوش منطقه فوشنجان حساسیت مثبت دارد و این نکته بسیار مهمی است،‌ اعلام کرد: مدیریت کاوش در این سایت تاریخی به دکتر باصفا مدیرگروه باستان‌شناسی دانشگاه نیشابور سپرده شده است.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت مناطق باستانی و محوطه باستان کهن‌‌دژ (ترب‌آباد) گفت: آثار این محوطه متعلق به دوره ساسانیان است ولی متاسفانه در حال حاضر رو به ویرانی است.

گفتنی است، محوطه قدیمی فوشنجان، زادگاه حاج بکتاش ولی در تاریخ ۲۳ دی ۱۳۸۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

نسخه مناسب چاپ