بررسی لایحه بودجه ۹۵ پس فردا در دستور کار مجلس
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: بررسی گزارش این کمیسیون از لایحه بودجه ۹۵پس فردا در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

محمدرضا پور ابراهیمی‌در گفتگو با مهر، در باره زمان بندی بررسی لایحه بودجه سال ۹۵در صحن علنی مجلس گفت: پس از تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق در ۲۷اسفند ۹۴،گزارش کمیسیون از لایحه چاپ شد و در اختیار نمایندگان قرار گرفت.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه، نمایندگان مجلس تا فردا فرصت دارند پیشنهادهای خود در باره لایحه را ارائه دهندو پس فردابررسی کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۵در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

نسخه مناسب چاپ