تمدید مهلت ارایه اظهار‌نامه مالیاتی زمستان ۹۴
سازمان امور مالیاتی کشور مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۹۴ را تا ۳۱ فروردین تمدید کرده است.

به گزارش تسنیم، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: نظر به مصادف بودن مهلت ارایه اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۴ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم آنها و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مودیان می‌توانند اظهارنامه دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۴ را تا پایان روز سه شنبه ۳۱ فروردین ارایه کنند.

مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۳۹۴را تا ۳۱ ر ۱ ر۱۳۹۵ ارایه کنند، می توانند در صورت درخواست کتبی از بخشودگی جرایم ارایه ندادن اظهارنامه و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق در موعد مقرر برای دوره مزبور استفاده کنند.

مودیان مالیات بر ارزش افزوده می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی به نشانی WWW.EVAT.IRبرای ارایه اظهارنامه و پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اقدام کنند.

نسخه مناسب چاپ