مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی بزودی برگزار می شود
آگهی فروش و مزایده باقیمانده اموال بابک زنجانی در آینده نزدیک منتشر می شود.

سیدعلی اصغرهندی مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت با اشاره به این که وزارت نفت برای تسویه بدهی متهم نفتی همکاری لازم را با وی داشته است، درخصوص این که آیا بابک زنجانی غیر از اموالی که اعلام شده اموالی دیگری هم دارد، به شانا گفت: اموالی که قبل از حکم اعلام شده، تغییری نکرده است، مگر آن که درباره برخی از اموال چیزی نگفته یا مورد شناسایی دادستانی و شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته باشد.

وی درباره اعلام شماره حساب جدید از سوی شرکت ملی نفت ایران هم با بیان این که تاکنون چندین شماره حساب در اختیار وی قرارداده شده است، تصریح کرد: با وجود اعلام شماره حساب های متعدد هیچگونه اقدام عملی برای پرداخت بدهی صورت نگرفته است.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت در این باره که چقدر به پرداخت بدهی از سوی این متهم نفتی امیدوار هستید، تصریح کرد: بستگی به آنها دارد؛ وزارت نفت هرگونه همکاری با آنها را برای پرداخت بدهی شان انجام داده است. وی تاکید کرد: با وجود همکاری وزارت نفت هنوز هیچ اقدام مثبتی در خصوص پرداخت بدهی صورت نگرفته است.

نسخه مناسب چاپ