تورم تک رقمی برنامه بانک مرکزی برای سال ۹۵
در نیمه دوم امسال موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز که یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است را اجرایی می کنیم.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر یکی از برنامه های مهم بانک مرکزی در سال ۹۵ را متعادل کردن نرخ سود بانکی اعلام کرد و گفت: در سال ۹۴ بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود کرد که این کار باعث شد که نرخ سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۷ درصد کاهش یابد.

وی افزود: به تبع کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، بانک مرکزی گزارش مربوط به کاهش نرخ سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرد که بر اساس تصمیم این شورا، نرخ سود دو درصد تقلیل یافت و در مقطعی دیگر برای دومین بار در پی گزارش بانک مرکزی، شورا نرخ سود را دو درصد دیگر کاهش داد.

رئیس کل بانک مرکزی به همراهی بانک ها با بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اشاره و تصریح کرد: نرخ سود تسهیلات هم به تبع کاهش نرخ سود

سپرده ها پائین آمده است. به طوریکه نرخ سود بانکی که در گذشته ۲۶ تا ۲۷ درصد بود به ۱۸ درصد تقلیل یافته و این نرخ در بانک‌ها جا افتاده است.

وی خاطرنشان کرد: از نظر بانک مرکزی شرایط موجود هنوز مطلوب نیست، زیرا نرخ تورم به حدود ۱۲ درصد تقلیل یافته و بنابراین نرخ سود بالای ۱۸ درصد چندان قابل قبول نیست و باید باز هم کاهش یابد.

نامبرده با تاکید بر اینکه این بانک در تلاش است از ابزارهای غیردستوری برای کاهش نرخ سود بانکی استفاده کند، افزود: قطعا در سال ۹۵ به این هدف دست

می یابیم و پیش بینی می شود که نرخ سود در سال جاری به دامنه قابل قبول خود که همان حوالی نرخ تورم است، کاهش یابد.

وی رسیدن به نرخ تورم تک رقمی را از برنامه های دیگر این بانک در سال ۹۵ برشمرد و گفت: در نیمه دوم امسال موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز که یکی از برنامه های جدی بانک مرکزی است را اجرایی می کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار اضافه کرد: یکی از توفیقات دولت کاهش نرخ تورم تا ۱۲ درصد است؛ لذا درصدد هستیم در سال جدید نرخ سود را تا دامنه نرخ تورم کاهش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه هیچ بانک غیرتحریمی وجود ندارد که سوئیفت آن باز نشده باشد، گفت: به جز یکی دو بانک که در تحریم بودند، همه بانک‌های ما به سوئیفت متصل هستند.

سیف افزود: یک هفته بعد از اجرای برجام یک نفر از همکاران ما با همکاری وزارت خارجه به بروکسل رفت و با اداره مرکزی سوئیفت مذاکراتی داشت. با این مذاکراتی که صورت گرفت، فرآیندی که ظرف دو تا سه ماه طول می‌کشید، در دو هفته طی شد و بعد از آماده‌سازی نرم‌افزارها (یک هفته تا ۱۰ روز) سوئیفت برقرار شد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که بسته پولی چه زمانی به بانک ها ابلاغ می شود، گفت: برنامه ما این نیست که بسته ای را به بانک ها ابلاغ کنیم؛ چراکه در گذشته سیاست‌های پولی را تصویب می‌کردیم و آن سیاست ها یک نوع مکث، تزلزل و تعلل ایجاد می‌کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز همه چیز در حال حرکت است و اگر لازم باشد پیشنهادی به شورای پول و اعتبار می‌بریم و آنجا مصوب می‌کنیم.

نسخه مناسب چاپ