تشدید اعتراضات بحرینی‌ها همزمان با آغاز مسابقات فرمول یک
 

مناطق مختلف بحرین همزمان با آغاز مسابقات سالانه اتومبیل رانی فرمول یک شاهد برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز مردمی علیه سیاست های آل خلیفه بود. تظاهرکنندگان در منطقه «کرزکان» و «عالی» در نزدیک محل برگزاری مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک، پلاکارهایی را با خود حمل می کرد که تاکید می کردند، مسئولانی بحرینی با برگزاری این مسابقات، در صدد سرپوش گذاشتن بر پنج سال نقض حقوق بشر در بحرین هستند.

نسخه مناسب چاپ