امروز در تاریخ
تیمورتاش در ماموریت محرمانه و حساس
رضاشاه پهلوی فروردین ۱۳۰۷ و در جریان نوسازی ارتش و تقویت بنیه نظامی ایران، تصمیم به ایجاد یک نیروی دریایی برای وطن گرفت، ولی از انگلیسی ها بیم داشت که کار شکنی کنند. به نوشته مورخان تحولات جنگ جهانی دوم، وی در اجرای این تصمیم خود، در جستجوی فردی مطمئن برای اعزام به اروپا و تماس با موسولینی رهبر ایتالیا بود. در آن زمان، رضاشاه جز به عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار خود به رجل دیگری اعتماد نکرد. تیمورتاش ظاهرا به نام دیدار دوستانه و حسن نیّت از اروپا، به این قاره رفت و [برای آنکه جلب توجه نکند] پس از پرسه زدن در چند کشور وارد رم، شهر مورد نظر خود شد و نیات رضاشاه را برای موسولینی تشریح کرد و رهبر ایتالیا که آماده شنیدن تصمیمی نظیر ایستادگی در برابر سلطه دیرپای انگلستان بر منطقه خلیج فارس بود قبول کرد که شماری از افسران نیروی زمینی ایران را در ظاهر به عنوان آموزش فنون تازه «رزم پیاده» بپذیرد، و در ایتالیا به طور محرمانه به آنان آموزش دریایی دهد. بعلاوه، چند کشتی جنگی به ایران بفروشد.پس از بازگشت تیمورتاش به وطن در سپتامبر ۱۹۲۸، طرح محرمانه به تدریج به اجرا درآمد.

اندرز والپول: ایرانیان نباید نادرشاه دیگری به وجود آورند
رابرت والپول نخست وزیر انگلستان از ۱۷۲۱ تا ۱۷۴۲، در اپریل ۱۷۳۹ و ۱۵ روز پس از ورود نادرشاه به شهر دهلی، طرح بسط نفوذ و استقرار در سراسر هندوستان را برای مدتی نامشخّص (که دهها سال طول کشید) به تعویق انداخت. اندرز سیاسی والپول پس از شکست ارتش امپراتور مغول تبار هندوستان در دشت کَرنال از ارتش ایران و تسلیم امپراتور و ورود نادر به دهلی این بوده است که نباید امکان داده شود که ایرانی تبارها (از فرات تا سند و از سیحون تا قفقاز شمالی) گردهم آیند و ژنرال نادر دیگری به وجود آورند.

ترور سرلشکر «فرسیو»
بامداد هجدهم فروردین ۱۳۵۰  هنگامی که سرلشکر ضیاء فرسیو رئیس وقت دستگاه قضایی ارتش از خانه اش در قلهک عازم محل کار خود بود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. در این تیراندازی، فرزند ۱۶ ساله فرسیو که با خودرو پدر عازم مدرسه بود مجروح شد.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ