دولت مصوبه‌ای درباره کالاهای لوکس نداشته است
معاون اول رئیس جمهوری با انتشار مطلبی در اینستاگرام تاکید کرد که دولت مصوبه‌ای که منجر به واردات کالاهای لوکس به کشور شود، نداشته است.

مطلب نوشته شده توسط اسحاق جهانگیری در اینستاگرام به شرح زیر است:

در دومین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جدید گفتم، با وجود تخریب‌ها و اتهامات ناروا مبنی بر عدول از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت در حمایت از تولید داخلی جدی بوده و مصوبه‌ای که منجر به واردات کالاهای لوکس به کشور شود نداشته است

نسخه مناسب چاپ