آیا می‌دانید
 

چرا در بهار زیاد می خوابیم؟
خیلی ها در بهار، خواب آلود می شوند. یعنی با شروع فصل بهار و تغییر آب و هوا و به دنبال افزایش رطوبت و طولانی شدن مدت روشن ماندن هوا و گـــرده‌های گل معلق موجود در هوای اســتنشاقی، بیشتر افراد احساس خواب آلودگی و رخوت و سستی می کنند و این یک امر طبیعی است که البته تغییر در ریتم خواب و بیداری در این فصل می تواند تحت تأثیر تغییرات هورمونی ناشی از طولانی شدن روز نیز باشد .

چرا در بهارخواب می خوابیم؟
بهارخواب، اسم یک مکان است. اسم دیگر تراس یا ایوان یا مهتابی است که در ساختمان سازی بعضی شهرها خیلی رایج است.
این فضا بدون سقف گاه با سقف و اطراف باز، در مجــاورت حیـــاط و در طبقـــات بالاتر از اول ساخــته می شــود و شب هـــای تابــستان در آن می خوابند و بسته به محل خانه، در ساعاتی که دیوارهای اطراف بر آن سایه مناسب می اندازد از آن استفاده می شود.
در خانه های قدیمی بهار و پاییز در تمام ساعات روز و در تابستان شب ها قابل استفاده بوده است.
خواب در این ایوان ها خیلی می چسبیده است و معمولا کسانی که خانه شان، بهارخواب دارند در بهار و تابستان حتما چند شبی در آنجا می خوابند.

code

نسخه مناسب چاپ