سرمازدگی کشتزارها و باغ‌های استان قزوین
قزوین – خبر نگار اطلاعات: در پی کاهش محسوس دما در روز‌های گذشته، کشتزارها و باغ‌های بیشتر نقاط استان قزوین دچار سرما زدگی بهاره شد.

معاون برنامه ریزی امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین،گفت : کارشناسان جهادکشاورزی در حال بررسی میزان و شدت خسارات وارده به محصولات کشاورزی استان هستند.

کورش کشاورز محمدیان افزود: اواخر اسفند گذشته بدنبال افزایش دما اغلب درختان میوه بویژه در باغ‌های بادام، گردو، هلو، شلیل و زرد آلو به گلدهی رسیدند که کاهش دما در چند روز اخیر موجب سرمازدگی آنها شد.وی اعلام کرد: محصولات کشاورزی استان قزوین شامل گندم، جو و کلزا نیز درپی بارش برف و باران چند روز اخیر و کاهش دما دچار خسارت شد.‏

نسخه مناسب چاپ