. . . یک تکه آسمان
 

بار خدایا

به فضل خود توانگرم گردان و به عظمت خود مرتبتى‏ بزرگم ده و به توانگرى خود گشاده دستى‏ام عطا کن و از هر چه تو راست‏ به من بخش تا بى‏نیاز گردم .‏ بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و مرا از حسد برهان و از گناهان در امان دار و از حرام‌ها پرهیز ده و مرا بر ارتکاب معاصى‏ گستاخ مفرماى و میل و خواهشم را به ساحت خود معطوف دار و چنان‏ کن که به هر چه از تو مى‏رسد خرسند باشم. اى خداوند، در هر چه مرا روزى کرده‏اى و در هر چه بخشیده‏اى و در هر چه نعمت که ارزانى‏ام‏ داشته‏اى برکت ده و چنان کن که در هر حالت که هستم، در حفظ تو باشم‏ و در حراست تو باشم و مستور از چشم بدخواهان باشم و دور از تطاول‏ دشمنان باشم و در پناه تو باشم و در زینهار تو باشم.‏

دعای بیست و دوم صحیفه سجادیه

code

نسخه مناسب چاپ