پذیرش ۲۱هزار نفر روز در پایگاه‌های اسکان فرهنگیان ‏
معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش تنکابن از پذیرش بیش از ۲۱هزار نفر روز در پایگاه‌های اسکان فرهنگیان تنکابن در تعطیلات نوروز خبر داد.علیرضا سعدی پور گفت: در تعطیلات نوروز ۱۷۱۵ خانوار در قالب ۲۱ هزار نفر روز در پایگاه‌های ستاد اسکان تنکابن پذیرش شدند و از امکانات اقامت استفاده کردند.

نسخه مناسب چاپ