غارهای ایران
غار بتخانه
 

غار بتخانه در استان لرستان، ۲۱ کیلومتری جنوب شرقی شهر کوهدشت، پنج کیلومتری روستای دم چهر و در ارتفاع ۱۵۰۰ متری کوه «دم چهر» واقع شده است.
از ورودی تا انتهای غار روندی صعودی در ارتفاع غار و عرض آن دارد و در بلندترین نقطه که در انتهای غار، ارتفاع سقف غار به ۴۰ متر نیز می رسد. طول دهانة ورودی غار، ۱۸ متر و ارتفاع سقف آن نزدیک به ۲۰ متر است.
سراسر سقف و دیوارة آن به علت نفوذ آب از لایه‌ های آهکی، سفید شده است. شامل دو قسمت جنوبی و شمالی که قسمت شمالی آن وسیع ‌تر است.
طول غار نزدیک به ۲۰۰ متر و پهنای آن به طور متوسط ۲۰ متر است. برخی از استالاگمیت ‌های این غار به ارتفاع بیش از ۵ متر می ‌رسند و به همین دلیل است که این غار را «بتخانه» می نامند.
آثار دوره ‌های مختلف زمین شناسی در این غار یافته شده است و به نظر می‌ رسد که در آن آثار پالئولتیک نیز وجود داشته است.
*عکس از: بیات آزادبخت ـ ایسنا

code

نسخه مناسب چاپ