حیات وحش ایران
ماهی سنگسر معمولی
 

ماهی سنگسر معمولی با نام علمی Pomadasys kaakanاز خانواده «سنگسر ماهیان» یا Haemulidaeو راسته «سوف ‌ماهی ‌شکلان» یا Perciformesاست. ۲۵ تا ۸۰ سانتی متر طول، وزنی بین ۵ر۰ تا ۶ کیلوگرم و بدنی دوکی شکل و سری برآمده دارد.رنگ معمولاً نقره ای و در پهلوها متمایل به طلایی است. نابالغ ها۷ تا ۱۱ نوار عمودی در بالای پهلوها دارند که هنگام بلوغ این نوارها به نقاطی عمودی تغییر می کنند.
ماهی آب های شور است و در دریاها و اقیانوس ها تا عمق ۷۵ متر دیده می شود. زیستگاه آنها در آب های گل آلود نزدیک به سواحل و صخره ها با بستر شنی یا گلی است.از سخت پوستان، نرم تنان، کرم های پرتار و ماهیان کوچک تغذیه می کند. در خلیج فارس و دریای عمان یافت می شود. ارزش تجاری و مصرف خوراکی دارد.
نخستین بار در سال ۱۸۳۰ توسط Georges Cuvierجانورشناس فرانسوی، شناسایی و نام گذاری شد.
* عکس از: suntag.org.au

code

نسخه مناسب چاپ