هیچگونه مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران در لنجان وجود ندارد
زرین‌شهر ـ خبرنگار اطلاعات: فرماندار لنجان گفت: هیچگونه مانعی برای ورود سرمایه‌گذاران به این شهرستان وجود ندارد. ‏سید حسن سجاد افزود: شهـــرستان لنجــان در زمــینه‌های مختلفی غنـی از مواهب الهی اســت و همه دستــگــاه‌ها و جامعه بــاید در راستــای تحقـــق و اجرایی شــدن شعار امســال که توســط مقام معظــم رهــــبری نـــامگذاری شده است، گام جدیدی بردارند.

‏او ادامه داد: بیش از ۸۰ هزار هکتار از مساحت منطقه لنجان مربوط به منابع طبیعی اسـت که این موضوع بیش از پیش بر اهمیت حفظ و نگهداری از مراتع مــی‌افزاید.

‏وی از همجواری ۶۰ کیلومتری رودخانه زاینده‌ورد در لنجان خبر داد و اضافه کرد: ۳۰ کیلومتر رودخانه زاینده‌رود که در لنجــان قـرار دارد، فصــلی بــوده و ۳۰ کیلومتــر دیگر به صورت دائمی در این منطقه جریان دارد.

‏فرماندار لنجــان با بیان این که ظرفیــت‌های خــدادادی در ایــن منطقه واقع شده اســت، یادآور شد: بــاید از بســتر و ظرفیت‌ موجود در این منطقــه نهایت استفاده را در جهـــت شکوفایی اقتصادی در جامعه ببریم. ‏در عرصه بین‌المللی در شرایط خوبی به سر می‌بریم و سجاد با اشاره وضع ایران بیــن کشورهــای دنیا گفت: شرایط برای شکوفایی اقتصادی در کشور مهیاست.

‏فرماندار لنجـــان متذکر شد: ۹۵ درصد از اراضی منابع طبیعی در منطقـــه به ثبت رسیده و در اختیار دولت قرار گرفته است.

نسخه مناسب چاپ