تبدیل آموزش‌های مهارتی به سفارش‌محور
‌رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور دغدغه اصلی این سازمان را نرخ بالای بیکاری و جلوگیری از ریزش نیروهای کار دانست.

محمدامین سازگارنژاد در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: در شرایط فعلی، اشتغال به یکی از دغدغه‌های اساسی در سطح کشور تبدیل شده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور درصدد است که با پایداری مشاغل و حفظ شاغلان در بازار کار این دغدغه را تا حدی کاهش دهد.وی با اشاره به اهمیت حفظ نیروی کار تصریح کرد: در حال حاضر ۳میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در کشور داریم که اگر به شایستگی مدیریت نشوند، ریزش نیروها در بازار کار را شاهد خواهیم بود.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در ادامه یکی از برنامه‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در سال جاری را تبدیل آموزش‌های مهارتی از شیوه عرضه‌محور به سفارش‌محور عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۷۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و ۸۰۰۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای آزاد پاسخگوی سفارش مهارت از بخش‌های مختلف اقتصادی و ارائه آموزش‌های لازم هستند.وی تصریح کرد: هدف ما این است که از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی در فعالیت‌های کم‌حجم استفاده کنیم و فعالیت‌های سنگین و خارج از توان بخش خصوصی را مراکز دولتی فنی و حرفه‌ای برعهده بگیرند.

نسخه مناسب چاپ