پروانه چرای دهه ۶۰ مناسب دهه ۹۰ نیست
کرج ـ خبرنگار اطلاعات: برخی پروانه‌های تعلیف و چرای گله‌داران متعلق به دهه ۶۰ است که در آن زمان حوزه استان البرز پوشش گیاهی خوبی داشت.

سرپرست اداره کل طبیعی و آبخیزداری استان البرز با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر وضع پوشش گیاهی نسبت به دهه ۶۰ مناسب نیست و از این رو باید نسبت به کنترل چرای دام با جدیت بیشتری اقدام کرد.

حامد فرضی گفت: از ۴۴۰ هزار هکتار اراضی استان البرز ۳۷۰ هزار هکتار را مراتع تشکیل می‌دهند.

وی با بیان این که تعادل چرای دام در سطح مراتع متناسب با ظرفیت تعریف شده از جمله امور مهمی محسوب می‌شود که در بند ۹ مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز مطرح شده است، افزود: در صورتی که تعادل‌بخشی برای چرای دام در مراتع استان صورت نگیرد مشکلات عدیده‌ای را در این بخش شـاهد می‌شویم.

او با اشاره به این که باید در زمینه رفع مشکلات موجود ابتکار عمل و طرح نو اندیشیده شود تا شاهد بروز مشکلات و مسائل احتمالی نباشیم، یادآور شد، متاسفانه پروانه و مجوز چرای دام به رقم ناچیز در اختیار دامداران غیربومی داده می‌شود و این مطلب سبب می‌شود به دلیل نبودن شناخت افراد نسبت به وضع مراتع فشار مضاعفی در این بخش به استان تحمیل شود.

وی با تأکید بر این که در سال ۹۵ تاکنون ۳۰۰ نفر روز مراقبت‌های لازم را مراتع استان صورت گرفته گفت: در این زمینــه از ورود ۲۴ هزار رأس دام به عرصه ممانعت شده است و در همین مدت ۲۴۰۰ رأس دام از استان خارج شده‌اند.

او با اشاره به این که باید کنترل جدی نسبت به خروج و ورود دام به استان صورت گیرد گفت: در صورت توجه نکردن به این امر شاهد افزایش فرسایش خاک، رانش زمین و در نهایت افزایش پدیده ریزگردها می شویم و نیز از بین رفتن پوشش گیاهی در مراتع زمینه وقوع سیل را افزایش می‌دهد.

وی با بیان این که شوراهای روستا باید به این نکته توجه داشته باشند که در اختیار گزاردن و اجاره مراتع به غیر از افراد مندرج در لیست پروانه چرا، علاوه بر این که کاملاً غیرقانونی است، درآمد چندانی هم برای آنها همراه ندارد، از این رو باید دقت بیشتری نسبت به این امر اقدام کنند،‌ چرا که ممکن است در اثر بی‌توجهی منجر به یک بحران زیست محیطی شود و توجه به این بخش مصداق بارز تحقق اقتصاد مقاومتی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ