بیمه فقط یک یازدهم هزینه‌ام را پرداخت!
بسیاری از پزشکان در زمینه تعیین و دریافت حق ویزیت از آزادی‌های عجیبی برخوردارند و یا با بیمه‌ها همکاری ندارند و یا همکاری‌هایشان، قانونمند نیست. اخیراً از اداره بیمه برای شستشوی یکی از گوش‌هایم، نشانی مطب پزشک طرف قراردادشان را گرفتم که با قبول دفترچه بیمه از من ۸۰ هزار تومان حق‌الزحمه گرفت، اما بیمه فقط ۷ هزار تومان آن را پرداخت، یعنی بیش از ۱۱ برابر کمتر از آنچه به پزشک پرداخته بودم! حال آن‌که هیچ پزشکی نباید حق و اجازه دریافت حق ویزیت و مداوای بیشتر از تعرفه‌ها را داشته باشد و سازمان نظام پزشکی هم باید بر این موضوع بیشتر نظارت کند.

ایمیل به صفحه گفته‌ها و نوشته‌ها

نسخه مناسب چاپ