فروش ۴۳۰ میلیارد تومانی سهم شرکت ملی فولاد
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بخشی از فروش سهم شرکت ملی فولاد ایران اقدام شده و رایزنی با شرکت غدیر شده و در حال حاضر اطلاعات شرکت فولاد در اختیار آنها گذاشته شده و منتظر نتیجه هستیم.

امین دلیری در گفتگو با فارس، در مورد واگذاری اموال بابک زنجانی برای فروش اظهار داشت: هنوز اموال زنجانی که مربوط به دولت باشد و بخواهند بفروشند، به دست سازمان اموال تملیکی نرسیده است.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه طبق شواهد زنجانی به شرکت ملی نفت بدهی دارد، گفت: به نظر می‌رسد در این موضوع حساب و کتابی انجام شده است و معمولاً چنانچه سندی برای وصول طلب دولت باشد، مسلماً به سازمان اموال تملیکی داده می‌شود که طبق قانون نسبت به مزایده و فروش آن اقدام خواهیم کرداین مقام مسئول در مورد فروش اموال گروه امیرمنصور آریا تصریح کرد: بخشی از فروش سهم شرکت ملی فولاد ایران اقدام شده و رایزنی با شرکت غدیر شده و در حال حاضر اطلاعات شرکت فولاد در اختیار آنها گذاشته شده و منتظر نتیجه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه فروش سهم شرکت ملی فولاد ایران واگذاری بر اساس مزایده نیست، بیان کرد: به دلیل اینکه این موضوع مشکلات خاص دارد، از طریق مذاکره و رایزنی به فروش خواهد رسید، البته بانک ملی هم به عنوان خریدار محسوب می‌شود. این مقام مسئول ادامه داد: ارزش سهم شرکت فوق که در اختیار دولت است ۴۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی افزود: بیش از ۵۰ درصد اموال امیرمنصور آریا فروش رفته و ۴۳ سند اموال غیرمنقول علیرغم رکود حاکم بر بازار فروخته شده که ۱۶۰ میلیارد تومان ارزش آن می‌شود.

دلیری در مورد شائبه کم‌فروشی اموال دولت اظهارکرد: کم‌فروشی وجود ندارد و آنچه پیش از این فروخته شده، حتی با رقم بالاتر از دو برابر فروختیم ترجیح می دهیم مدت زمان بیشتری اموال بماند، اما ارزان فروشی نکنیم.

از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه منظور از بازدهی بازار صرف رشد یا افت رقم شاخص نیست، افزود: منظور بازدهی صنایع پیش رو است که از نگاه من در برخی صنایع و شرکت ها بازار بازدهی بالغ بر ۵۰ درصد هم می تواند داشته باشد.

علیرضا مستقل مدیر صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در باره روند بازار سهام در سال جاری با تاکید بر اینکه سال ۹۵سال بسیار خوبی برای بازار سهام خواهد بود،گفت: به نظر من بازار سرمایه در این سال به طور میانگین بازدهی ۳۵ درصدی را خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه منظور از بازدهی بازار صرف رشد یا افت رقم شاخص نیست، افزود: منظور بازدهی صنایع پیش رو است که از نگاه من در برخی صنایع و شرکت ها بازار بازدهی بالغ بر ۵۰ درصد هم می تواند داشته باشد. وی که معتقد است به طور کلی امسال برای اقتصاد کشور و همچنین بازار سرمایه سال خوبی است، افزود: چشم انداز خوبی در صنایع بزرگ برای رشد و سودآوری وجود دارد.وی در پاسخ به سوالی درباره صنایع پیشرو بازار گفت: به نظر من گروه های بانکی، دارو و لیزینگی ها گروه هایی هستند که رشدی نداشتند و می توانند در بازار صعود کنند.

مدیر سرمایه گذاری صندوق تدبیرگران فردا درباره روند این روزهای بازار سرمایه و افت و خیزهای شاخص هم این گونه گفت: بازار در هفته گذشته و البته در هفته جاری درگیر خبرهای پیرامون گروه خودرویی ها است.وی با اشاره به اینکه توجه و تمرکز به این صنعت زیاد است، افزود: هرچند گروه خودرویی در دو سه هفته اخیر با افت مواجه شده است اما با توجه به برنامه بازدید از خط تولید سایپا در پنج شنبه هفته گذشته دوباره نگاه ها متمرکز بر این صنعت شد.

مستقل با پیش بینی نوسان قیمت ها در گروه خودرو برای هفته جاری گفت: هنوز تقاضا برای این گروه در بازار سنگین و قابل دفاع نیست.

نسخه مناسب چاپ