۱۲۱ هزار نفر در حوزه انتخابیه مهریز واجد شرایط رأی‌دادن هستند
یزد ـ‌ خبرنگار اطلاعات: در حوزه انتخابیه مهریز شامل ۵ شهرستان، ۱۲۱ هزار و ۲۹۳ نفر به اضافه متولدان ۸ اسفند ۷۶ تا ۱۰ اردیبهشت ۷۷ که آمار آنها استخراج نشده، واجد شرایط رای دادن هستند.

محمدعلی طالبی رئـیس ستـاد انتـــخابات استـــان یزد بـــا بیان این‌مطلب در جمع خبرنگاران افزود:‌ انتخابات در حـــوزه انتخابیه مهــریز در شهــــرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهـــریز بـه دور دوم کشیده شد و با تــوجه به این‌که استان یزد دارای ۱۰شهرستـــان است، در ایـــن انتخـــابات نیـــمی از شهرســتانهای استــان و فـــرمانداری‌ها درگیر بـــرگزاری آن خـــواهند بود.

وی با اشاره به این‌که مرحله دوم انتخابات ۱۰ اردیبهشت برگزار می‌شود، گفت: از دوم اردیبهشت تبلیغات نامزدها به مدت یک هفته آغاز خواهد شد که دراین حوزه انتخابیه ۲ نامزد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

طالبی با بیان این‌که در دور قبل انتخابات گرچه تخلفات تاثیرگذار و جدی گزارش نشد، ما استفاده از حجم و اندازه بنرها و پوسترهای تبلیغاتی فراتر از آنچه بود که در قانون مشخص شده است بر این اساس در دور دوم با توجه به این‌که تعداد نامزدها محدود است، نظــارت بیشتر و جدی‌تری بر این امر انجام خواهد گرفت.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد ادامه داد: پیش‌بینی برگ رای برای ارسال به فرمانداری‌ها و شعب اخذ رای نیز انجام شده و برای آماده‌سازی صـــندوق‌های اخذ رای و شعبه نیز با تـــوجه به این‌که هنـــوز آرا مرحلــه اول انتخــابات امحا نشده، تمهیداتی اتخاذ شــده است.

وی با بیان این‌که امیدواریم در دور دوم انتخابات نیز شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای باشیم، افزود: در انتخابات این حوزه انتخابیه، تنها افرادی می‌توانند شرکت کنند که مهر انتخابات حـــوزه انتخـــابیه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد یا خاتم در شنــاسنامه آنهــا درج شده باشـــد یا این‌کـــه در دور اول در انتخابات شـــرکت نکرده باشند.

طالبی گفت: شعب اخذ رای به لحاظ تعداد و مکان مشابه دور اول است و شعب در همان مکان‌های قبلی استقرار یافته است.

وی در ادامه با اشاره به مشارکت بسیار خوب مردم استان یزد در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت: میزان مشارکت یزد ۲ر۷۴ درصد بود که در طول ۱۰دوره برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنج دور انتخابات مجلس خبرگان رهبری،‌ فقط یک مرحله آمار مشارکت مردم از این رقم بالاتر بود.

او ادامه داد: استان یزد به لحاظ مشارکت مردم نسبت به جمعیت، رتبه پنجم را در اول انتخابات کسب کرد و در بسیاری دیگر از شاخص‌های برگـــزاری انتـخابات از جمله سنجش قانـــونمندی و استفاده از سیستم جامع انتخابات، از استان‌های برتر کشور بود.

استان یزد با ۱۰ شهرستان و ۴ حوزه انتخابیه، ۴ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد که در یکی از حوزه‌ها انتخابات به دور دوم کشیده شد که در آن ۲ نفر در ۵ شهرستان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

نسخه مناسب چاپ