واریز یارانه نقدی فروردین؛ فردا
یارانه نقدی فروردین فردا شب به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد:‌ میزان یارانه نقدی واریزی همان ۴۵۵ هزار ریال سابق برای هر نفر است که ساعت ۲۴ فردا به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.

نسخه مناسب چاپ