پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۴ درصدی اقتصاد ایران
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ۴درصد و نرخ بیکاری نسبت به سال قبل به ۳ر۱۱ درصد برسد.

به گزارش تسنیم،‌ این نهاد بین المللی در گزارش چشم انداز اقتصادی جهان همچنین نرخ تورم ۹ر۸ درصدی را برای سال جاری پیش بینی کرده است که نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت. نرخ تورم سال گذشته ۱۲ درصد اعلام شده است.

با وجود بهبود رشد اقتصادی و شاخص تورم در سال جاری،‌ صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ بیکاری به ۳ر۱۱درصد افزایش یابد.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۷ را هم به ترتیب ۷ر۳ درصد، ۲ر۸ درصد و ۶ر۱۱ درصد پیش بینی کرده است.

نسخه مناسب چاپ