هشدار کارشناسان در مورد خطرات جدی سلول درمانی در برخی از بیماری ها
کارشناسان سلول های بنیادی نسبت به استفاده از سلول درمانی های تایید نشده که در برخی کشورها صورت می گیرد و تبلیغات کاذبی روی آن ها صورت می‌گیرد به بیماران هشدار دادند.

به گزارش مهر، ثبت نام برای سلول درمانی برای بسیاری از بیمارانی که از شرایطی مانند آسیب نخاعی، مولتیپل اسکلروزیس، پارکینسون و … رنج می برند، مملو از خطر است.یک سال پیش یک نوجوان بعد از این که در یک کلینیک روسی متحمل سلول درمانی شد مبتلا به تومورهای مغزی شد. همچنین گزارشات متعددی وجود دارد که برخی از بیماران بعد از سلول درمانی در چین مبتلا به مننژیت شده اند.

اخیرا کتابچه راهنمایی توسط مرکز سلول‌های بنیادی استرالیا منتشر شده است که به بیماران کمک می‌کند که سلول درمانی هایی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و در صورت نیاز تصمیم درستی برای استفاده از آن ها اتخاذ کنند. با این حال همه کارشناسان، بیماران را از خطراتی که این سلول درمانی‌های افراطی در برخی کشورها دارند بر حذر داشته‌اند. دکتر هربرت، در مرکز سلول های بنیادی استرالیا تاکید دارد که سه بیمار مبتلا به آسیب نخاعی، پس از انجام سلول درمانی در چین، به مننژیت مبتلا شده‌اند.

بیماران باید مطلع باشند که استفاده از این سلول درمانی ها وعده داده شده برای برخی سرطان ها، بیش از آن که مفید باشد، افراد را دچار عوارض ناخواسته جانبی بسیار می کنند.

نسخه مناسب چاپ