درخواست برای راه‌اندازی مرکز آموزش خلبانی در ایران
مدیرکل دفتر گواهینامه‌ها، امتحانات و امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری از درخواست مجوز راه‌اندازی مراکز آموزش خلبانی از سوی کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکا خبر داد.

محمدرضا کاظمی‌پور اظهار داشت: سال گذشته شرکت های هواپیمایی و مراکز آموزشی خلبانی آمریکا، کانادا، فرانسه، ترکیه، هند، جمهوری چک، لیتوانی و استونی درخواست های متعددی را برای دریافت مجوز فعالیت آموزشی از دفتر گواهینامه و امتحانات امور پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری داشتند.

وی با بیان این‌که تاکنون مجوز برای دو کشور ترکیه و هند صادر شده است، افزود: سایر درخواستها در مراحل انجام مقدمات و مراحل تشریفاتی قرار دارند.

وی تصریح کرد: این درخواست ها نشان از اعتبار و توان کارشناسی و نتیجه ارزشیابی انجام شده ازسازمان هواپیمایی کشوری دارد.

نسخه مناسب چاپ