وصول ۴۱ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی در سال ۹۴
سرویس خبر: ۴۱ هزار میلیارد ریال یعنی ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از معوقات بانکی درسال گذشته وصول شد.‏

‏ احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بااعلام این مطلب در رابطه با آخرین وضع اجرای طرح کاداستر گفت: در اجرای قانون کاداستر تمام بخش‌های سازمان را به زیرساخت‌های فناوری از جمله امضای الکترونیکی مجهز کرده‌ایم. بانک‌های جامع املاک ساماندهی شده، اسکن و تصویربرداری مجموعه اقدامات سازمان ثبت انجام گرفته است و پذیرش خدمات درحوزه مجازی انجام می‌گیرد. بر اساس قانون ما دیگر اسناد مالکیت قدیمی برای هیچ شخصی صادر نمی‌کنیم و در این مدت که ما اسناد قدیمی را تعویض کردیم حدود ۱۳ میلیون سند مالکیت جدید در سیستم کاداستر صادر شده است.

نسخه مناسب چاپ