آمار پلمب خوابگا‌ه‌های غیردولتی متخلف
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به نظارت بر فعالیت خوابگاه‌های غیردولتی و خودگردان گفت: تعداد خوابگاه‌های غیردولتی متخلف نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته است و تعداد خوابگاه‌هایی که از فعالیت آن‌ها در سال ۹۴ جلوگیری شده، کم‌تر از ۱۰ خوابگاه است.

دکتر مجتبی صدیقی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه نظارت بر خوابگاه‌های غیر دولتی به دانشگاه‌های مراکز استان‌ها سپرده شده است، افزود: صدور مجوز، توزیع دانشجو در خوابگاه‌های مختلف و نظارت بر خدمات‌رسانی خوابگاه‌های خودگردان در سال ۹۴ بر عهده دانشگاه مرکز استان گذاشته شد.

وی اظهار کرد: در سال ۹۵نیز همین روند دنبال خواهد شد و در صورت تخلف، با اعلام صندوق رفاه دانشجویان و دانشگاه‌های مادر، نیروی انتظامی به منظور برخورد با خوابگاه‌های متخلف اقدام می‌کند.

نسخه مناسب چاپ