ارتش آمریکا: القاعده در حال جذب طالبان افغانستان است
سرویس خارجی: فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان اعلام کرد، طالبان در زمان «ملامحمدعمر» سرکرده پیشین این گروه با القاعده فاصله گرفته بود، اما پس از مرگ وی ارتباط بیشتری با گروه های تروریستی خارجی برقرار کرده و از جمله به القاعده نزدیک تر شده و القاعده در حال جذب شبه نظامیان طالبان است.
ژنرال «جان نیکلسون» گفت: گروه طالبان پس از انتشار خبر مرگ ملاعمر با بحران فقدان سرکرده مواجه شده و این بحران آنان را به القاعده نزدیک تر کرده است. «ملا اختر محمدمنصور» نیز نتوانسته است فاصله خود با القاعده را حفظ کند و علت این نزدیکی عدم مشروعیت وی و شبکه حقانی در بین افراد این گروه است. در همین حال، شاخه انشعابی گروه طالبان به سرکردگی «ملامحمد عبدالرسول» با انتشار ویدئویی مدعی شد که ۲۰۰ تن از نیروهای ملااخترمنصور به این شاخه پیوسته‌اند.

نسخه مناسب چاپ