سمینار «عقلانیت معرفتی ایمان» برگزار می شود
انجمن علمی فلسفه دین سمینار عقلانیت معرفتی ایمان را با حضور دکتر ابراهیم آزادگان عضو هیئت علمی دانشگاه شریف دوشنبه ۳۰ فروردین در دانشکده الهیات برگزار می‌کند. سمینار عقلانیت معرفتی ایمان با حضور دکتر ابراهیم آز‌ادگان عضو هیئت علمی دانشگاه شریف از ساعت ۱۰تا ۱۲در ضلع شمال شرقی تقاطع مطهری و مفتح دانشکده الهیات سالن شهید مدنی ساختمان شماره ۳ طبقه چهارم برگزار می‌شود.

نسخه مناسب چاپ