ذخایر کالاهای اساسی تا ۳ ماه آینده تأمین است
ذخایر کالاهای اساسی تا سه ماه دیگر تأمین است و مشکلی در این باره وجود ندارد.

علی اکبر پور کاوه مدیرکل تأمین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر مطلب فوق گفت: میانگین قیمت کشوری تخم‌مرغ به هر کیلوگرم ۴۲۰۰تومان رسیده است.

وی در گفتگو با فارس افزود:از حیث ذخیره کالا ذخایر در سه نقطه بنادر، انبارها و مبادی تولیدی نگهداری می‌شود که در حال حاضر ذخایر کالاهای اساسی قابل قبول و قابل اتکا است.

پورکاوه گفت: برای ذخایر کالاهای اساسی برنامه‌ریزی ۱۲ ماهه شده که بر اساس آن ماهیانه چقدر کالا تأمین شود که در مناسبت‌های مختلف و با توجه به شرایط تقاضا و اقتضای بازار شرایط عرضه تفاوت دارد.

مدیر کل تأمین و توزیع وزارت صنعت گفت: هیچ نگرانی در مورد تنظیم بازار تخم‌مرغ وجود ندارد و ما به دنبال برنامه‌ریزی هستیم تا از واحدهای تولیدی حمایت‌های لازم صورت گیرد تا تولید نگرانی در این خصوص نداشته باشد.

نسخه مناسب چاپ