فرهنگ‌سازی مصرف انرژی در مدارس پایتخت
مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در راستای اجرای منویات دولت، مدرسه‌ای سبز را طراحی کردیم و به دنبال این مدارس در پایتخت هستیم.

به گزارش فارس، اسفندیار چهاربند در مراسم امضای تفاهم‌نامه با پژوهشگاه وزارت نیرو اظهار داشت: وزارت نیرو از آموزش و پرورش برای رویکردهای بهینه‌سازی مصرف انرژی انتظار دارد و دیگر سازمان‌ها نیز مطالباتی از آموزش و پرورش دارند . مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش متکی به نفت بوده است، گفت: این بدان معناست نسلی که آموزش و پرورش تربیت می‌کند بدون تکیه بر نفت نمی‌تواند کاری انجام دهد و در این زمینه دغدغه بسیاری داریم. وی افزود: باید نسلی تربیت کنیم که با منابع موجود بداند چطور زندگی کند و این یعنی توسعه پایدار؛ منابعی که مصرف می‌کنیم برای آینده نباید محدودیت ایجاد کند که این تعریف کلی از توسعه پایدار است.

چهاربند افزود: اکنون ۷۶۰ هزار خانواده و یک میلیون و ۱۶۰ هزار دانش‌آموز در تهران داریم و اگر باید اتفاقی رخ دهد باید از آموزش و پرورش شروع شود زیرا تأثیرگذاری آموزش و پرورش در بین دانش‌آموزان و خانواده‌ها بیشتر است.

وی گفت: این آمادگی را داریم که چند پژوهشگاه آموزش و پرورش را در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص دهیم و یک همکاری فناورانه با پژوهشگاه نیرو انجام دهیم.

نسخه مناسب چاپ