امروز در تاریخ
انتخاب دمکراتیک اردوان سوم به پادشاهی ایران
بیستم اپریل سال نهم میلادی مِهستان (سنای ایران) اردوان سوم که تنها از جانب مادر به اشک یکم سردودمان اشکانیان پیوند می خورد به شاهی ایران برگزید. انتخاب شاهان اشکانی لزوما وراثتی نبود، رای اکثریت مِِِهستان شرط تعیین شاه بعدی بود، ولی چون شاه بعدی عمدتا در زمان حیات شاه وقت نامزد می شد و او پسر  یا برادر و برادرزاده خود را ترجیح می داد سلطنت از خاندان اشکانیان خارج نمی شد؛ مگر این که شاه وقت پیش از تعیین شاه بعدی به مرگ ناگهانی از این دنیا می رفت.

برکناری خسروپرویز
به نوشته برخی از مورخان اروپایی و به استناد مدارک منتقل شده از قسطنطنیه به ایتالیا در سال ۱۴۵۳، بیستم اپریل سال ۵۸۹ میلادی خسروپرویز که در پی درگیری با اسپهبد بهرام مهران (بهرام چوبین) از سلطنت برکنار شده بود از تیسفون (پایتخت وقت ایران) رهسپار شمال آناتولی شد تا از امپراتور روم شرقی برای بازگشت به قدرت کمک بگیرد که با این کار خود لکه ننگی در تاریخ ایران باقی گذارد؛ زیرا که به خاطر مقام، بر ضد هموطنان به بیگانه متوسل شده بود ـ عملی مغایر فرهنگ ایرانیان و خلاف تصور آنان. خسروپرویز که پس از بازگشت به قدرت، تا آغاز سال ۶۲۸ میلادی سلطنت کرد بعدا (بدون توجه به وضعیت روز جهان، اصول و مصالح عمومی) برای پاک کردن این لکه، با روم شرقی وارد یک رشته جنگ غیرضروری شد که همین عمل دو امپرتوری را ناتوان ساخت؛ نخست به عمر امپراتوری ایران و سپس روم پایان داد.

دیگر رویدادهای ۲۰ آوریل
۱۵۳۴: «الیزابت بارتن» راهبه انگلیسی که ادعای پیغمبری کرده بود اعدام شد.
۱۸۰۹: ناپلئون ارتش اتریش را در باویر آلمان شکست داد.
۱۸۶۵: « ماکس نتلائو» تاریخدان اتریشی به دنیا آمد که عقیده داشت برای حل مسائل اقتصادی، اجتماعی، انسانی و سیاسی جهان لازم است که ملل روی کره زمین یک کنفدراسیون تشکیل دهند که یک نخست وزیر واحد داشته باشد.
۱۸۷۶: بلغارها برضد سلطه امپراتوری عثمانی بپاخاستند که روسیه به هواداری از آنان با عثمانی وارد جنگ شد که نتیجه اش استقلال بلغارستان بود.
www.iranianshistoryonthisday.com

code

نسخه مناسب چاپ