مجلس نمایندگان برزیل رأی به برکناری «دیلما روسف» از ریاست جمهوری داد
 

سرویس خارجی: دیلما روسف، رئیس‌جمهوری برزیل، بازنده رأی‌گیری استیضاح در مجلس نمایندگان و برکناری‌اش از سمت ریاست‌جمهوری تقریبا قطعی شد، رویدادی که به حکومت ۱۳ساله حزب چپگرای کارگر پایان خواهد داد.

در حالی که هزاران نفر از مخالفان و حامیان روسف بیرون از ساختمان مجلس تجمع کرده بودند، مخالفان به راحتی توانستند دو سوم آرای لازم برای فرستادن روسف به سنا به منظور محاکمه به اتهام دستکاری در حساب‌های بودجه‌ای را جمع کنند. اگر سنا نیز با یک اکثریت مطلق به استیضاح رأی دهد، روسف از کارش تعلیق شده و منصبش به میشل تمر، معاون رئیس‌جمهوری واگذار خواهد شد. اگر روسف در محاکمه مجرم شناخته شود تمر تا پایان دوره روسف در سال ۲۰۱۸ در دفتر ریاست‌جمهوری خواهد ماند.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد مردم برزیل خواهان برکناری روسف اولین رئیس‌جمهوری زن برزیل هستند. اگرچه روسف متهم به فساد نشده اما دولت وی در یک رسوایی گسترده رشوه در شرکت نفتی دولتی پتروبراس فرو رفته و رکود اقتصادی نیز بر نارضایتی‌ها افزوده است.

نسخه مناسب چاپ