طرح غربالگری آلزایمر و اتیسم اجرا می شود
سرویس سیاسی- اجتماعی: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: طرح غربالگری آلزایمر با توجه به شیب تند سالمندی در کشور و همچنین غربالگری اتیسم،‌ امسال ا‌جرا می‌شود.

به گزارش ایرنا، حسین نحوی‌نژاد با بیان این که اتیسم در حال تبدیل به یک نگرانی اجتماعی است، گفت‌: ‌باید کار غربالگری علمی آن هرچه زودتر انجام شود.

وی در ادامه از افزایش سالانه جمعیت هدف بهزیستی به میزان ۳۰۰ هزار معلول در کل کشور خبر داد و گفت: معلولیت یک سوم معلولین کشور در حد متوسط و شدید است که نیاز به خدمات فوری و کمک های مالی دارند.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کمبود اعتبارات در بهزیستی، افزود: باید نیازهای اولیه معلولین مانند کار، تحصیل، معیشت و مسکن تأمین شود تا بتوان آنها را از آموزش و توانبخشی اجتماعی بهره مند کرد.

نسخه مناسب چاپ