تخریب ۳ واحد غیر مجاز‏‎ ‎در محور کرج – چالوس‎
* سرپرست اداره راه و شهرسازی گچسر گفت: سه واحد غیر‌مجاز که بدون اخذ مجوز از اداره کل راه وشهرسازی استان البرزدر حریم راه محورکرج -چالوس ساخته شده بودند با حکمی از سوی دادستان کرج و با حضور عوامل نیروی انتظامی تخریب شدند.‏

‏ مهندس آرمان خاقانی افزود: با توجه به ماده ۶ و ۷ قانونی راه و راه آهن هرگونه ساخت و ساز بدون اخذ مجوز از وزارت راه ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد. و درهمین رابطه یک واحد رستوران،یک واحد مغازه و یک واحد باغ خانوادگی که بدون اخذ مجوز از اداره کل راه وشهرسازی استان البرز اقدام به ساخت وساز نموده بودند با حکمی از سوی دادستان محترم کرج تخ

نسخه مناسب چاپ