محیط کسب و کار در ۲ سال اخیر ۳۰پله رشد کرد
سرویس شهرستانها: معاون وزیر تعاون، کارو رفاه اجتماعی گفت: در ۲ سال اخیر محیط کسب و کار در ایران از میان ۱۸۹کشور از رتبه ۱۵۰ به ۱۲۰ رسیده که نشان دهنده رفع نسبی موانع کسب و کار در دولت تدبیر و امید است.

احمد میدری در نشست شورای اداری استان خوزستان در اهوازبا بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار سبب کاهش فقر و اداره سیستم اداری کشور با هزینه کمتر را در بر خواهد داشت، افزود: وقتی که فضای کسب و کار بهبود نیابد بخش مهمی از اقتصاد کشور غیرشفاف و زیرزمینی خواهد شد و پدیده دستفروشی و شکاف طبقاتی در جامعه رشد می یابد و درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت. وی با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار تا حد زیادی در تهران رخ داده و در استان ها تغییراتی انجام نگرفته یا اندازه گیری نشده است، اضافه کرد: قرار است درخوزستان به عنوان پایلوت، شاخص های بهبود فضای کسب و کار مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. میدری با بیان اینکه باید موانع بهبود فضای کسب و کار را با حذف بروکراسی سخت و مجوزهای غیرضروری از سر راه برداشت، افزود: برخی کشورها همچون چین با بهبود فضای کسب و کار به رشد اقتصادی قابل توجه دست یافت ولی کشورهای اروپای شرقی با اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی به سمت خصوصی سازی رفتند ولی با مشکلات زیادی رو به رو شده و به اهداف اقتصادی مورد نظر نرسیدند.

او با بیان اینکه برای بهبود فضای کسب و کار باید نظام اداری کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد، افزود: در کشوری همچون گرجستان به علت اینکه فضای کسب و کار بهبود نیافته بیش از ۶۰درصد اقتصاد آن در بخش غیررسمی است و پس اندازهای مردم نیز به سمت سرمایه گذاری مولد هدایت نمی شود. وی گفت: در۲ سال اخیر با اصلاح برخی ساختارها، مالیات ها، شفاف سازی و روان کردن مجوزها، شاخص های بهبود فضای کسب وکار در کشور رو به رشد بوده ولی کافی نبوده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سیل اخیر در خوزستان که سبب به بار آوردن خسارات زیادی به بخش های مختلف زیربنایی و زیرساختی شد، اشاره کرد و افزود: با تلاش های انجام گرفته این پدیده تا حدود زیادی مدیریت و از صدمات زیادتر پیشگیری به عمل آمده است.

میدری اضافه کرد: نباید به غلط تصور کرد که برای پیشگیری از وقوع چنین سیلاب هایی باید سدهای جدیدی در خوزستان و مناطق بالادست ساخته شود، ساختن سدهای بیشتر برای مهار سیلاب منطقی و علمی نیست.

نسخه مناسب چاپ